bijdragen vanuit de fractie

Bijgevoegd de bijdrage zoals die gisteren in door onze fractie in raad zijn gedaan i.v.m .de motie van de SP over minimumjeugdloon.
Het amendement i.v.m. inspreekrecht is niet tot stemming gekomen, het agendapunt is uiteindelijk van de agenda gehaald.
Verder is er een brief geschreven, n.a.v. de communicatie rondom de nieuwjaarsreceptie.

Bijdrage i.v.m. motie SP: Bijdrage ivm motie SP

brief communicatie nieuwjaarsreceptie: brief communicatie nieuwjaarsreceptie

raad informatiebrief (RIB) inzake nieuwjaarsreceptie: RIB 059 Evaluatie Nieuwjaarsbijeenkomst

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond