Posts Categorized: Nieuws

antwoorden van college inzake geitenhouderij

1000px-Helmond_vlag_svg

Vragen van gemeenteraadsleden Gemeenteraad Onderwerp: Geitenhouderij Datum 19 april 2017 Partij: Lokaal sterk Bijlage: 8 Ingekomen brief griffie: 19 april 2017 Antwoord college: 9 mei 2017 Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Hedenavond hebben wij in Gemert een besloten bijeenkomst bijgewoond, i.v.m. de presentatie van het GGD rapport n.a.v. de vergunningaanvraag voor een geitenhouderij… Read more »

Verslag raadsvergadering 9 mei 2017

_FPF0857

Een overvolle publieke tribune wees erop, dat het deze avond om iets belangrijks zou gaan. Het betrof de visie van het college op het Helmondse amateurvoetbal. En inderdaad werd er heftig gedebatteerd. De positie van Lokaal sterk was cruciaal, omdat met het voor of tegen van onze partij het voorstel  het al of niet zou… Read more »

vragen rondom protocol zoönose

Henriette Verouden Lokaal sterk

  Aan het college van B&W te Helmond Helmond, 19 april 2017 Geacht college, Hedenavond hebben wij in Gemert een besloten bijeenkomst bijgewoond, i.v.m. de presentatie van het GGD rapport n.a.v. de vergunningaanvraag voor een geitenhouderij aan Muizenhol 1 in Bakel. Zoals u weet bestaat er rondom deze aanvraag veel ongerustheid onder inwoners van Helmond…. Read more »

verslag bijeenkomst inzake geitenhouderij Bakel

KIm Dijkers

  Op 19 april vond in Gemert een besloten bijeenkomst plaats, waar de GGD haar rapport rondom de vergunningaanvraag voor een geitenhouderij op Muizehol 1 te Bakel zou presenteren.  Een persoon per fractie werd uitgenodigd en voor Lokaal sterk is Kim Breuer naar de bijeenkomst geweest. Tijdens deze avond zou de ggd in samenwerking met… Read more »

Raadsvergaderingen van 7 maart en 28 maart 2017

_FPF0857

Deze beide raadsvergaderingen zijn gemakkelijk in 1 kort verslagje samen te vatten. Op 7 maart was slecht 1 bespreekstuk geagendeerd, namelijk het geurbeleid. Daarbij ging het over de regels die gelden om geur= en stankoverlast aan banden te leggen. De gemeenteraad accepteerde deze regeling en stelde die vast. Lokaal sterk vroeg nog extra aandacht voor… Read more »

Verouden: armoede in de toekomst

Henriette Verouden Lokaal sterk

Lonneke Maraczi schreef er vorige week al over, de armoedeconferentie die op 13 april gehouden wordt. Een mooi initiatief waar ervaringsdeskundigen, mensen uit het veld en politici met elkaar een onderwerp bespreken dat nog altijd een taboe is in Nederland: armoede en hoe dit te bestrijden. Helmond probeert op allerlei manieren de armoede te bestrijden,… Read more »

Verslag raadsvergadering 31 januari 2017

_FPF0857

Volgens sommigen werd er deze avond een record gevestigd. Na een half uur was de vergadering afgelopen. Op de agenda stonden 2  belangrijke punten. Allereerst was er het voorstel om de maaltijdvoorziening voor  mensen met een minimum inkomen onder te brengen bij de bijzondere bijstand. Alle andere regelingen voor minima waren daar al ondergebracht. De… Read more »

Raadsvergadering 10 januari door Jack Hamacher

_FPF0857

In deze eerste raadsvergadering van 2017 werd, volgens traditie, begonnen met de nieuwjaarstoespraken van burgemeester Blanksma en de vicevoorzitter van de raad Jan Roefs. Daarna werd de agenda behandeld. Hoofdpunt was de “Centrumperspectief Helmond 2030”. Dit plan werd, na enige discussie, door de meerderheid van de raad (ook door Lokaal sterk) geaccepteerd.  Het centrum van… Read more »

Plan betaaldata Senzer aangepast

Lokaal Sterk FB_vierkant

In de raadsvergadering van 29 november heeft Lokaal sterk een motie ingediend die wijziging van de betaaldata bij Senzer volledig terug wilde draaien. Helaas heeft deze motie geen meerderheid aan steun gekregen in de raad. Een motie van Groen Links en SP, die erin voorzag dat enkel voor mensen met een part-time baan de datum… Read more »

Motie: Betaaldata Uitkeringen Bijstandsgerechtigden door Senzer

Lokaal Sterk FB_vierkant

  De gemeenteraad van Helmond bijeen d.d. 29-11-2016 Overwegende dat: –  Uitkeringsinstanties als SVB en UWV de uitkeringen betaalbaar stellen voor het einde van de betreffende maand; –  Huren en vaste lasten voor het einde van de maand moeten worden voldaan; –  Bij het later betaalbaar stellen van de uitkering dit onmogelijk wordt; –  Een… Read more »