Ik heb een droom!

Het jaar 2016 is inmiddels alweer een paar dagen oud, maar ik wil toch graag beginnen met u allen het allerbeste voor dit nieuwe jaar toe te wensen. Ik wens ook de stad het allerbeste toe in het nieuwe jaar. 2016 zou wat mij betreft wel wat meer politiek vuur mogen laten zien dan 2015 heeft gedaan.  Terugblikken en vooruitzien, is inmiddels al door Stijn Smeulders gedaan, wat de komende politieke agenda in Helmond wordt, kunt u in zijn column lezen, dus het heeft geen nut dat hier te herhalen.

Wel heb ik voor 2016 een droom, dromen zijn er om waar te maken, dus het komende jaar zal dat een van mijn speerpunten zijn.

Wat ik droom is dat het komende jaar de communicatie van het college naar de stad én naar de raad een heuse omwenteling zal meemaken. Telkens opnieuw trekt men weer het boetekleed aan, en belooft men beterschap, maar  telkens opnieuw moeten we constateren dat dit college niet uitblinkt in openheid en goede communicatie! En dat terwijl onze burgemeester bij haar aantreden transparantie als speerpunt heeft neergezet!

Peel 6.1 is de jongste loot aan de boom van onduidelijke/onvolledige informatie. In de laatste commissievergadering werd door wethouder de Leeuw geprobeerd om zonder echt iets te zeggen uitleg te geven over het einde van Peel 6.1 Wat me deze week opviel was de naam van de site van Peel 6.1: www.Peel6-1.nl; was deze naam al een voorbode bij het begin van de samenwerking? Een goede buur is beter dan een verre vriend, en dat geldt ook voor buurgemeenten. Helmond zal zich nog eens echt goed moeten beraden of de ingeslagen weg wel de juiste is. Informatie van de andere gemeenten geeft aan dat een duidelijke heroverweging zeker met het oog op de toekomst aan te raden is. We wachten nog even af wat de verdere stappen én uitleg zullen zijn en zullen daar anders zeker stappen in ondernemen.

Ook de informatie rondom de nieuwjaarsbijeenkomst had dit jaar weer betere gekund. Ik heb diverse mensen gesproken, die niet wisten wanneer deze bijeenkomst was, en die dus ook geen kaartje gereserveerd hadden. Ook op de site van de gemeente kon ik geen informatie daarover vinden, of er nog kaartjes waren, was dan ook niet duidelijk. Dat iedereen vanaf 21.00u ook zonder kaartje welkom was, was ook bij weinig mensen bekend. Ook hier kon de communicatie wel een tandje hoger.

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond