Verouden: niet verder versplinteren!

Afgelopen woensdag hebben Sacha van Lierop en ik wereldkundig gemaakt dat er een einde is gekomen aan de fractie Verouden/van Lierop.
De fractie Verouden/vanLierop, die al vanaf september 2014 wist dat het een tijdelijke fase zou zijn.

In september 2014 zijn wij, zoals u allen weet, afgescheiden van Helder Helmond. Dat vonden en vinden we jammer, maar er was geen andere keuze. Zo’n besluit heeft nogal impact kan ik u verzekeren en het is daarom ook goed om eerst een tijd van rust en bezinning in te bouwen om daarna weer met frisse moed en nieuw elan verder te kunnen. Die tijd is nu gekomen.
We hadden met elkaar afgesproken om 2015 te gebruiken als jaar van bezinning, als jaar met de blik op de toekomst. Enige tijd geleden hebben wij er in de fractie uitgebreid met elkaar over gesproken . Het afgelopen jaar had mij in ieder geval duidelijk gemaakt dat ik geen heil zag in een nieuwe partij, tenzij deze écht vernieuwend zou zijn. Dat is plan! In mijn ogen niet.

Wat mij betreft niets nieuws onder de zon, dus voor mij onvoldoende reden om de helmondse politiek nog meer te versplinteren, daarom mijn keuze voor aansluiting bij een andere partij,omdat ik ook binnen die partij de belangen van Helmond en haar inwoners goed kan behartigen.

En die andere partij is Lokaal Sterk, omdat de stemmen die mij in de raad hebben gebracht, stemmen zijn op een lokale partij én omdat het programma niet zoveel afwijkt van het programma van Helder Helmond, het programma waarmee ik in de raad gekozen ben. Verder ben ik een groot voorstander van één sterke lokale partij, omdat je dan, als lokale partijen samen, écht het verschil kunt maken. Hopelijk komen we in deze stad ooit nog tot één grote lokale partij, stel je voor, dat zou dan nu een fractie van 12 zetels zijn,(Lokaal Sterk 6, Helmond Aktief 2, Senioren 2013 2, Helder Helmond 1, plan! 1) groot genoeg om enkele wethouders  te hebben, groot genoeg om het verschil te kunnen maken, groot genoeg om écht lokaal te kunnen besturen.

Ik hoop u allen te kunnen overtuigen dat dit een goede stap is.Ik heb me alle jaren dat ik raadslid ben volledig ingezet voor deze stad en haar inwoners en dat zal ik ook de komende jaren blijven doen!

Henriëtte Verouden.

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond